Coaching als toegang tot eigen vermogens

Coaching als toegang tot eigen vermogens

Toegang krijgen tot je oplossende en creatieve vermogens
coaching-01

Jezelf leren helpen
Bij professionele begeleiding gaat het erom een cliënt te helpen zichzelf te helpen. We gaan vaak naar een therapeut of coach omdat we “hulp nodig hebben”. Impliciet wordt dan verondersteld dat de coach of therapeut een oplossing achter de hand heeft.

We zijn zo verstrikt geraakt in een problematiek dat we de indruk krijgen dat we nauwelijks keuzevrijheid of gedragsalternatieven ter beschikking hebben. Een gevoel van onmacht en hulpeloosheid maakt zich van ons meester. We lijken geen toegang meer te hebben tot onze oplossende vermogens en bronnen van kracht. De eigen regie en lotsbepaling zijn uit het zicht verdwenen en we voelen ons afhankelijk. Die afhankelijkheid vertaalt zich ook naar de coach of therapeut waar we soelaas hopen te vinden voor ons probleem.

Toegang tot eigen hulpbronnen
Het is belangrijk om ons te realiseren dat een dergelijke verwachting naar een coach niet reëel is. Toch kan coaching ons verder helpen. Vooral doordat we in een coachingproces leren om ons lot weer in eigen hand te nemen en opnieuw in contact te komen met onze oplossende en creatieve vermogens. Bij coachen is er een begeleidende ander, maar zijn rol bestaat er vooral in dat hij ons handvatten aanreikt om slagvaardig gebruik te maken van onze eigen kracht.

Verstrikt in oude patronen
Als we ergens in verstrikt zitten neigen we ertoe onze gebruikelijke denkpatronen in versterkte mate in te zetten.

Deze denkpatronen hebben ons in het verleden vaak verder geholpen. Het is daarom niet meer dan normaal dat we er ook in actuele probleemsituaties op teruggrijpen. Onze gewoonlijke denkpatronen kunnen er ook voor zorgen dat we in ons probleem gevangen blijven. We gaan door dingen te doen zoals we het altijd gedaan hebben en we merken dat dit niet werkt. We krijgen het gevoel in een cirkel rond te draaien. Telkens weer komen we op hetzelfde punt uit; we komen niet verder. We missen het vermogen even afstand te nemen en een alternatieve route te bedenken. Dat kan het goede moment zijn om aan een coachingtraject te beginnen.

Vraagtekens plaatsen
Een begeleidende coach zal vraagtekens zetten bij onze gebruikelijke denkpatronen. De kunst van het coachen bestaat allereerst uit het vermogen goede vragen te stellen. Een goede vraag kan onze wereld letterlijk wijder en groter maken. Ze kan onze manier van kijken naar situaties, naar anderen en naar ons zelf veranderen. In onze cultuur bestaat er een lange traditie op het gebied van vragen stellen. Al in de Oudheid, in de klassieke Griekse filosofie, werd de kunst van het vragen stellen zeer op prijs gesteld.

Vragen stellen vormde een kernpunt in de wijsbegeerte van Socrates. Het is de basis van de zogeheten “socratische dialoog”: goede vragen stellen als een weg naar wijsheid.
De moderne werkwijze van coaching sluit hierop aan. Als de coach de juiste en goede vragen weet te stellen is de weg naar de wijsheid, dat wil in dit verband zeggen: naar het eigen oplossende vermogen van de cliënt, uitgezet.