Ellen

Ellen_juni_2014Ellen de Jong

Hypnotherapie en NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) kwamen op mijn weg toen ik het werken met mensen steeds boeiender en uitdagender vond. In functies als projectleider en docent kwam ik meer en meer in aanraking met “mensen in ontwikkeling”. Ik ben vanaf 1992 diverse opleidingen op dit gebied gaan volgen.

Om me te kwalificeren als therapeut heb ik in 1997 het diploma behaald van de opleiding Hypnotherapie van BGL & partners. Vervolgens heb ik in 2002 de opleiding Inner Child Therapie bij Trisha Caetano afgerond. Ook in 2002 heb ik het ECP behaald (European Certificate for Psychotherapy  ECP® van de EAP,  European Association for Psychotherapy), een diploma dat in veel Europese landen officieel erkend wordt (zie ook www.europsyche.org). Op NLP gebied heb ik de opleidingen NLP  Practitioner, Master en trainersopleiding gevolgd.

In mijn praktijk ontvang ik mensen met heel verschillende thema’s en problemen, zoals een gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, onverwerkte traumatische ervaringen, depressieve gevoelens, omgaan met verlies (van dierbaren maar ook bijv. van werk of gezondheid). Vaak speelt de problematiek al langer en is het belangrijk terug te kijken met
behulp van Inner Child Therapie en Regressietherapie om onverwerkte emoties los te gaan laten en nieuwe oplossingen te vinden, een benadering van therapie waar mijn hart ligt.

Ik ben aangesloten bij het NVPA – beroepsorganisatie voor Psychotherapie (www.nvpa.org). Deze beroepsvereniging waarborgt de kwaliteit van de aangesloten therapeutleden. Ik val onder het Klachtrecht van het NVPA, ik sta ingeschreven in het RBCZ-register (www.rbcz.nu) en ik ben onderhevig aan het TCZ-Utrecht.

Voor direct telefonisch contact met Ellen de Jong: 070-3319389