Louis Crijns

LouisLouis CrijnsUk_union_flag

Ik ben geboren en opgegroeid in Maastricht. Na mijn gymnasiumopleiding ben ik psychologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ik ben afgestudeerd in de Sociale Psychologie als psycholoog/onderzoeker.

Tijdens mijn werk als docent/psycholoog in het Hoger Beroeps Onderwijs aan een opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening ontdekte ik hoe boeiend het is om op praktische wijze met mijn vak bezig te zijn. Hier begon het idee te ontkiemen om een eigen therapiepraktijk te starten.

Om me te kwalificeren als therapeut heb ik in de negentiger jaren een drietal therapie opleidingen gedaan, namelijk Regressie- & Reïncarnatietherapie bij de SRN (School voor Reincarnatietherapie), Inner Child Therapie bij Trisha Caetano en Hypnotherapie bij BGL & partners. In deze keuze kun je mijn voorkeur voor de Transpersoonlijke Psychologie herkennen. In 1993 is mijn therapiepraktijk van start gegaan. In de loop der jaren heb ik mijn praktijk zien groeien en daarmee ook mijn eigen ervaring als therapeut.

Ik heb veel gewerkt met allerlei problematiek. Doordat ik veel met Inner Child Therapie werk, komen er vaak cliënten die als kind mishandeld zijn, emotioneel verwaarloosd werden of die als kind een van hun ouders verloren. Ik werk ook met problemen in relaties, met stress/burnout klachten en depressieve klachten.  Ik ben als registertherapeut bij de Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten (NBVH) aangesloten. Deze beroepsvereniging waarborgt de kwaliteit van de aangesloten therapeutleden.

Mijn hele leven lang ben ik psychologie een boeiend vak blijven vinden. Ik heb de ontwikkelingen bijgehouden en naar mijn mening is onze kennis  en kunde als psychologen in de afgelopen decennia spectaculair toegenomen. Ik denk hierbij aan zaken als de ontwikkeling van de cognitieve psychologie en de cognitieve therapie, aan de nog steeds groeiende kennis van de neuropsychologie en aan de theorieën over het bewustzijn als een interactie tussen het met erfelijke eigenschappen toegeruste brein en de sociale omgeving.

In het bijzonder ben ik geboeid door de ontwikkeling van wat in de loop der jaren de naam “Transpersoonlijke Psychologie” gekregen heeft. Bij die benadering voel ik me het meest thuis. In mijn therapie praktijk werk ik vooral vanuit deze visie. Deze benadering maakt onderscheid tussen de verschillende niveaus waarop een probleem spelen kan: gedrag/omgeving, capaciteiten, overtuigingen, identiteit en spiritualiteit. Het nauwgezet nagaan op welk niveau of op welke niveaus een probleem speelt behoort tot de kenmerkende zaken van mijn werkwijze.

Voor direct telefonisch contact met Louis Crijns: 070-3319388