Nascholing Inner Child Therapie

Inner Child Therapie, een krachtige werkwijze om een diepgaand helingsproces te begeleiden

Voor de nascholingsopleiding INNER CHILD THERAPIE zijn Ellen de Jong en Louis Crijns (ElQuirin) in april 2019, i.s.m. Judith Bosman, gestart met een vernieuwde opleiding in Rotterdam.

In de opleiding Inner Child Therapie bieden we een therapeutische visie van waaruit op respectvolle en veilige wijze gewerkt wordt met (traumatische) ervaringen uit de kindertijd, van baby tot puber/adolescent. De therapie biedt een diepgaande manier van werken met het basisconcept Kind, Ouder en Volwassene uit de Transactionele Analyse en Contextuele Therapie, gecombineerd met methodieken als het werken met natuurlijke trance en delenwerk vanuit de Hypnotherapie.

Interpersoonlijke Neurobiologie, inclusief de werking van het geheugen, vormt de basis voor Inner Child Therapie.  Theorie over gehechtheidsrelaties voegt belangrijke inzichten toe m.b.t. de relatie client-therapeut: vanuit een veilige werkrelatie is transformatie mogelijk. Kennis hiervan draagt in belangrijke mate bij aan de evidentie waarom Inner Child Therapie werkt.

ElQuirin heeft met toestemming van Trisha Caetano haar opleiding Inner Child Integration Therapy in Nederland sinds 2006 voortgezet. We hebben alle drie in de loop der jaren onze therapeutische werkwijze steeds weer vernieuwd, mede op basis van onderzoek van wetenschappers als Siegel, van der Kolk en Wallin.

Tijdens de lesdagen besteden we behalve aan de theorie veel aandacht aan eigen ervaringen uit de kindertijd, zo belangrijk voor de professionele attitude, en aan het werken met cliënten. Er wordt tijdens de lesdagen veel gewerkt met je Innerlijk Kind(eren), je Innerlijke Ouder(s) en de Volwassene. Dus oefeningen met elkaar doen en nabespreken vormt een deel van de lesdagen. Op deze manier kun je zelf ervaren en begrijpen hoe Inner Child Therapie een krachtige werkwijze is die het helingsproces van jezelf en van je cliënten kan bevorderen.

In kleine groepen wordt 2 dagdelen in supervisie gewerkt aan casuïstiek uit je eigen praktijk en thema’s m.b.t. therapeutische attitude zoals bijv. overdracht/tegenoverdracht, omgaan met disfunctionele vormen van afhankelijkheid, het defensiesysteem van de cliënt en grenzen stellen.

Er komen verschillende thema’s aan bod in de nascholing. In de Toelichting op de thema’s Nascholing Inner Child Therapie 2019 vind je hierover meer informatie.

De nascholing is bestemd voor Integratief therapeuten, Hypno- en regressietherapeuten, Kinder- en Jeugdtherapeuten en Counselors.