Werken met dromen in therapie

Werken met dromen in therapieUk_union_flag

Een van onze specialiteiten is verder therapeutisch werken met dromen. Aangezien sommige cliënten speciaal daarvoor zich aanmelden hebben we er een apart kopje voor gemaakt.

Verhaal in beelden
Eén van onze specialisaties in therapie is het werken met dromen. Volgens opvattingen van de hedendaagse wetenschap dromen we elke nacht meerdere malen. Vaak intrigerende verhalen trekken in onze slaap voorbij. We komen terecht in allerlei verhalen en verwikkelingen, soms verwijzend naar ons daagse leven. Soms zijn verhalen onbegrijpelijk, vreemd en bizar.

werken met dromenEen droom is een verhaal in beelden. Wij vatten dat verhaal op als een metafoor. Een metafoor is beeldspraak waarbij het één in iets anders uitgedrukt wordt. Vergelijking speelt een grote rol. Soms ligt een vergelijking voor de hand en kunnen we moeiteloos aangeven waar een beeld of actie in een droom naar verwijst. Vaak zijn verwijzingen niet meteen duidelijk. En dat is het punt waarop droomwerk zijn aanvang vindt.

De dromer kent de betekenis
In algemene zin valt er over de betekenis van dromen weinig te zeggen. De betekenis ontvouwt zich pas ten gevolge van invallen en associaties van de dromer zelf. Dit is de kerngedachte achter onze benadering van dromen.

In een therapiesessie gaan we direct met dromen aan de slag. Er is sprake van een rechtstreekse ontmoeting met het materiaal van de droom. Beelden worden weer opgeroe­pen. Er worden vragen bij gesteld. Te beginnen met de vraag wat het beeld eigenlijk is. Zonder daar al een speciale betekenis aan toe te kennen. Zo open en onbevangen mogelijk. We staan stil bij de gevoelens en emoties die een beeld of scene bij de dromer oproept.

In gesprek met je droomverhaal
Werken met een droom houdt voor ons in dat je in gesprek gaat met het verhaal dat je brein en geest gedurende de nacht hebben voortgebracht. Je gaat in dialoog met je droom. We onderzoeken daarom niet alleen droomfiguren en droomelementen, we spreken ze ook aan. We vragen wat ze ons te vertellen hebben. We gaan als het ware met hen in gesprek. Op deze manier vallen de boodschap en de betekenis van de droom langzamerhand op hun plek.

Als de droom op zijn plek gevallen is bekijken we wat voor impact deze heeft voor ons wakende leven. De boodschap van droombeelden of droomscenario’s kan nuttige aanwijzingen geven voor de wijze waarop we met een probleem of gebeurtenis het best verder kunnen gaan. Zo integreren we droomwerk in het dagelijkse leven.