Workshop Werken met dromen

Workshop Werken met dromen

workshop werken met dromen-01Volgens de opvattingen van de hedendaagse wetenschap dromen we elke nacht meerdere malen. Vaak intrigerende verhalen trekken in onze slaap voorbij. We komen terecht in allerlei verhalen en verwikkelingen, soms verwijzend naar ons daagse leven. Soms zijn verhalen onbegrijpelijk, vreemd en bizar.

Een droom is een verhaal in beelden. Wij vatten dat verhaal op als een metafoor. Een metafoor is beeldspraak waarbij het één in iets anders uitgedrukt wordt. Vergelijking speelt een grote rol. Soms ligt een vergelijking voor de hand en kunnen we moeiteloos aangeven waar een beeld of actie in een droom naar verwijst. Vaak zijn verwijzingen niet meteen duidelijk. En dat is het punt waarop droomwerk zijn aanvang vindt. In algemene zin valt er naar onze mening over de betekenis van dromen weinig te zeggen. De betekenis ontvouwt zich pas ten gevolge van invallen en associaties van de dromer zelf. Dit is de kerngedachte achter onze benadering van dromen.

In deze vooral praktisch gerichte workshop gaan we direct met dromen aan de slag. Kenmerkend is een rechtstreekse ontmoeting met het materiaal van de droom. Beelden worden weer opgeroe­pen. Er worden vragen bij gesteld. Te beginnen met de vraag wat het beeld eigenlijk is. Zonder daar al een speciale betekenis aan toe te kennen. Zo open en onbevangen mogelijk. We staan stil bij de gevoelens en emoties die een beeld of scene bij de dromer oproept. Werken met een droom houdt voor ons in dat je in gesprek gaat met het verhaal dat je brein en geest gedurende de nacht hebben voortgebracht. Je gaat in dialoog met je droom. We onderzoeken daarom niet alleen droomfiguren en droomelementen, we spreken ze ook aan. We vragen wat ze ons te vertellen
hebben. We gaan met hen in gesprek. We laten droomfiguren ook zelf een het woord. Op deze manier vallen de boodschap en de betekenis van de droom langzamerhand op hun plek.

Als de droom op zijn plek gevallen is kunnen we bekijken wat de droomboodschap voor impact deze heeft voor ons wakende leven. De boodschap van droombeelden of droomscenario’s kan nuttige aanwijzingen geven voor de wijze waarop we met een probleem of gebeurtenis het best verder kunnen gaan. Zo integreren we droomwerk in het dagelijkse leven.

Hoe wordt er gewerkt?
De volgende paragraafjes geven we een indruk van hoe er tijdens de workshop gewerkt wordt met een droom.

Tekenen als beeldtaal van het onbewuste
Deelnemers maken een tekening van een voor haar of hem belangrijk beeld uit de droom. Voor alle duidelijkheid: het gaat er daarbij niet om of je “mooi” of “goed” kunt tekenen. We beschouwen dit soort spontane tekeningen als “beeldtaal van het onbewuste”. Door gebruik te maken van deze techniek (tekenen) laten we je tijdens de workshop contact maken met die andere “beeldtaal van het onbewuste” waar je meer van te weten wilt komen, namelijk de beeldtaal van je droom.

Gevoelens en emoties in de droom
workshop werken met dromen-02Met behulp van de tekening doen we dan een eerste exploratie van het droomverhaal dat bij die tekening hoort. En de tekening wordt ook weer gebruikt als we ons verder bezighouden met de gevoelens en de emoties van de droom. We beschouwen de gevoelens als een uiterst belangrijk onderdeel van de droom. Het onderzoeken van de gevoelens kan een belangrijke aanwijzing geven over de betekenis en het perspectief van de droom.

Droominterview
Een belangrijk onderdeel van de workshop is het ontcijferen van de betekenis van de droom. We zullen je tijdens dit gedeelte vertrouwd maken met een techniek, die bekend staat als het “droom interview”: Hierbij leer je door vragen te stellen de betekenis van de droombeelden en het droomverhaal te ontsluieren. Door dit stellen van vragen bij ieders droom komt de individuele betekenis van ieders droom heel goed uit de verf.

Symbolen en metaforen
Tijdens de workshop zullen we veel aandacht schenken aan symbolen en metaforen in dromen. Naar onze mening heeft een metafoor of symbolisch beeld allereerst individuele betekenis voor deze droomster of dromer. We maken daarom geen gebruik van algemene “droomwoordenboeken” of “symbool encyclopedieën”. In een enkel geval kan de daar gevonden betekenis kloppen voor een individuele droom. Maar dat beschouwen we meer als een gelukkig toeval.

Dromen en dagelijks leven
In de workshop ligt er veel nadruk op het verband tussen het droomverhaal aan de ene – en gebeurtenissen in je dagelijkse wakende leven aan de andere kant. Een van de interessante dingen van het werken met droommateriaal is, dat je in dromen vaak op dingen gewezen wordt, die je in je alledaagse leven over het hoofd ziet of misschien wel niet wilt zien.

Met opzet wordt in de titel van de workshop gesproken over “werken met”: deze workshop is opgezet als een practicum en je leert er een aantal technieken om de beelden en het verhaal van je droom te verklaren en te integreren in je dagelijks leven.

Het boek “Focussen en je dromen” van E. Gendlin vormt een boeiende voorbereiding op deze workshop.

Deze workshop wordt door ons aangeboden via BGL & partners.