Wat is Inner Child Therapie?

Inner Child Therapie is een therapeutische visie van waaruit we respectvol en veilig werken met (traumatische) ervaringen uit de kindertijd, van baby tot puber/adolescent.

Inner Child Therapie richt zich op existentiële vraagstukken: verlies van een geliefde, niet meer weten hoe verder te gaan na een scheiding, spanningen en conflicten in werksituaties, burn-out, conflicten met een partner of kind, geplaagd worden door flashback van vroegere trauma’s (vaak ontwikkelingstrauma), je eenzaam voelen, neerslachtigheid of steeds maar weer vallen op de verkeerde man of vrouw. Bij deze problematiek voelen mensen zich vaak klein en kwetsbaar.

In actuele situaties waarin je je kwetsbaar of gekwetst voelt, kunnen oudere gevoelens uit je kindertijd een rol spelen. Hierdoor voelt alles nog intenser en weet je je geen raad. Vaak is de onderliggende problematiek al langer in je leven voelbaar, is het moeilijk om je emoties te ervaren en er goed mee om te gaan, of realiseer je je niet dat je je eigen behoeften niet onderkent, niet goed voor jezelf zorgt of geen gezonde grenzen kunt stellen.

Innerlijke dialoog van Kind, Ouder en Volwassene

Bij deze therapie werken we met het Innerlijke Kind. Wat houdt dat in? De term “Innerlijke Kind” definiëren we als een innerlijke zijnstoestand waarin “gedragingen, gedachten en gevoelens uit de kindertijd worden herhaald”.
Een van de eerste therapeuten die op deze wijze naar het functioneren van mensen keek was Eric Berne. Hij onderscheidde drie belangrijke innerlijke zijnstoestanden, namelijk Kind, Volwassene en Ouder. Deze innerlijke zijnstoestanden (dus niet een “echt” kind, een “echte” volwassene of “echte” ouder) staan in een dynamische verhouding tot elkaar.

Berne noemde zijn benadering “transactionele analyse”. Je kunt deze zijnstoestanden beschouwen als de verschillende posities van waaruit we voortdurend onze innerlijke dialogen voeren en op de buitenwereld reageren. Net zoals je je ervaringen als kind verinnerlijkt hebt is dat het geval met je ervaringen met ouders of volwassenen met ouderlijk gezag. De innerlijke zijnstoestand van Ouder wordt daarom gedefinieerd als “gedragingen, gedachten en gevoelens overgenomen van ouders of ouderfiguren”.

Tot slot is er de zijnstoestand van de Volwassene, gedefinieerd als “gedragingen, gedachten en gevoelens die een directe response zijn in het hier-en-nu”. Deze zijnstoestand stelt ons in staat afstand te nemen, de situatie te evalueren, nuchter te handelen en daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen.

Alleen al het inzicht krijgen vanuit welke positie je reageert, en hoe je van positie kunt wisselen, geeft naar onze ervaring al een stuk verlichting van je probleem. 

Hoe werkt dit uit in therapie?

We kunnen je helpen om terug te gaan in de tijd met behulp van Inner Child Therapie om de lastige emoties en ervaringen van het Innerlijk Kind uit het verleden te verwerken en nieuwe Volwassen oplossingen te vinden.  Ook is het belangrijk om weer contact te voelen met het gezonde Innerlijk Kind, dat speels en creatief is, en daarnaast ruimte in jezelf te maken voor de gezonde Innerlijke Ouder in jezelf.

Hiervoor werken we bijv. met de innerlijke dialoog tussen de persoonlijkheidsdelen. Dit kan heel verhelderend werken en je helpen je weg te vinden uit een problematische situatie. Als je in ‘Kind’ gaat bevind je je vaak in een regressieve toestand. Dat beschouwen wij als een onvrijwillige, natuurlijke trance. Daarom combineren we Inner Child Therapie vaak met interventies uit de sfeer van regressietherapie en hypnotherapie.

Contact opnemen?


    Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden en de Privacy verklaring.

    Neem contact met ons op.

    Heb je ergens vragen over of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op!