Coaching

Coaching – gericht op heden en vooral op de toekomst

Coaching is gericht is op werk of beroep. Het is bedoeld voor mensen die in hun beroepsleven tegen problemen aanlopen waar ze graag professionele feedback op willen, die nieuwe inspiratie in hun werk willen of die een andere richting uit willen.

coachingCoaching is – qua tijdsperspectief – gericht op heden en vooral op de toekomst. Daarom worden bij coaching vaak procedures ingezet die de verbeeldingskracht en het voorstellingsvermogen van de coachee stimuleren. Bij het werken aan de toekomst is het van belang dat de coachee zich die toekomst zo concreet mogelijk voor kan stellen. Daarom werken we niet alleen met gesprekken over competenties en doelen, maar ook met zaken als ontspanning en begeleide visualisatie.