Coaching – gericht op heden en vooral op de toekomst

Coaching is gericht is op werk of beroep. We bieden coaching aan mensen aan die in hun beroepsleven tegen problemen aanlopen waar ze graag professionele feedback op willen, die nieuwe inspiratie in hun werk willen vinden of die een andere richting uit willen.

Coaching is – qua tijdsperspectief – gericht op heden en vooral op de toekomst. Daarom worden bij coaching vaak werkwijzen ingezet die de verbeeldingskracht en het voorstellingsvermogen van de coachee stimuleren. Bij het werken aan de toekomst is het van belang dat de coachee zich die toekomst zo concreet mogelijk voor kan stellen. Daarom werken we niet alleen met gesprekken over competenties en doelen, maar ook met zaken als ontspanning en begeleide visualisatie.

De oplossing vinden in jezelf

Bij professionele coaching gaat het erom een coachee te helpen zichzelf te helpen.

We gaan vaak naar een therapeut of coach omdat we “hulp nodig hebben”. Impliciet wordt dan verondersteld dat de coach of therapeut een oplossing achter de hand heeft.

Wellicht heb je het hulpeloze gevoel dat je nauwelijks keuzevrijheid of gedragsalternatieven tot je beschikking hebt. En als je ergens in verstrikt zit neig je ertoe je gebruikelijke denkpatronen in versterkte mate in te zetten, een logische reactie, want deze denkpatronen hebben je in het verleden vaak verder geholpen. Je mist het vermogen even afstand te nemen en een alternatieve route te bedenken. Je eigen regie en lotsbepaling zijn uit het zicht verdwenen en je voelt je afhankelijk. Die afhankelijkheid vertaalt zich ook naar de coach waar je soelaas hoopt te vinden voor je probleem. Dat kan het goede moment zijn om aan een coachingstraject te beginnen.

Toegang tot eigen hulpbronnen

Het is belangrijk om je te realiseren dat de verwachting dat de coach de oplossingen heeft, niet reëel is. Toch kan coaching je verder helpen. Vooral doordat je in een coachingsproces leert om je lot weer in eigen hand te nemen en opnieuw in contact te komen met je oplossende en creatieve vermogens. Bij coachen is er een begeleidende ander, maar zijn rol bestaat er vooral in dat die je handvatten aanreikt om slagvaardig gebruik te maken van je eigen kracht.

Vraagtekens plaatsen

Een begeleidende coach zal vraagtekens zetten bij je gebruikelijke denkpatronen. De kunst van het coachen bestaat allereerst uit het vermogen goede vragen te stellen. Een goede vraag kan je wereld letterlijk wijder en groter maken. Dit kan je manier van kijken naar situaties, naar anderen en naar jezelf veranderen. In onze cultuur bestaat er een lange traditie op het gebied van vragen stellen. Al in de Oudheid, in de klassieke Griekse filosofie, werd de kunst van het vragen stellen zeer op prijs gesteld. Vragen stellen vormde een kernpunt in de wijsbegeerte van Socrates. Het is de basis van de zogeheten “socratische dialoog”: goede vragen stellen als een weg naar wijsheid.

De moderne werkwijze van coaching sluit hierop aan. Als de coach de juiste en goede vragen weet te stellen is de weg naar de wijsheid, dat wil in dit verband zeggen: naar het eigen oplossende vermogen van de cliënt, uitgezet.

Contact opnemen?


    Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden en de Privacy verklaring.

    Neem contact met ons op.

    Heb je ergens vragen over of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op!