Praktische informatie

Praktische informatieUk_union_flag

CONSULTEN, TARIEVEN & VERGOEDINGEN, KLACHTEN EN PRIVACY

Kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek onderzoeken we je vraag of je wens, wat je in ons contact zou willen bereiken en welke wederzijdse verwachtingen er zijn. Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer een uur. We bepalen samen of het zinvol is om verder te gaan in een therapie- of coaching traject. Het is belangrijk dat het ‘goed voelt’ en wij wederzijds vertrouwen ervaren om verder te gaan.

In het kennismakingsgesprek onderzoeken we of je vraag binnen onze competenties valt. Indien dat niet het geval is, zullen we je trachten door te verwijzen.

Het kennismakingsgesprek is kosteloos.

tarieven

Consulten

Het aantal consulten en de frequentie zal afhankelijk zijn van je vraag en/of je wens en het verloop van het traject.

Een consult (sessie) duurt 90 minuten.

Bij verhindering is het belangrijk dit uiterlijk 24 uur voor de sessie aan de therapeut te laten weten. Bij niet tijdige afmelding mag de therapeut de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening brengen.

 


Tarieven

Psychotherapie sessie                            € 90,00
Coaching sessie                                         € 90,00
Supervisie voor beroepsvereniging  € 90,00

Psychotherapie is vrijgesteld van BTW. Voor coaching en supervisie sessies brengen we 21% BTW in rekening.

Vergoedingen & vergoedingstips

 • De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden Integratieve Psychotherapie (behandelcode 24511) en Hypnotherapie (behandelcode: 24501). 
  Kijk op de volgende websites van de beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten of je ziektekostenverzekeraar de kosten voor het consult vergoedt:

   www.nvpa.org/informatie-over-vergoedingen
   www.hypnotherapie.nl/verzekeraars.aspx

Informeer voor het nagaan van de exacte vergoeding bij je ziektekostenverzekeraar. Vermeld daarbij de volgende gegevens van de praktijk:

 • Voor Louis Crijns
  – AGB-zorgverlenerscode: 90028045 (categorieën: Psychosociaal Zorgverlener en Genezers, overigen)
  – Register Complementaire Gezondheidszorg RBCZ, licentienr. 403050R
  – KvK nummer 27370842
 • Voor Ellen de Jong
  – AGB-zorgverlenerscode: 90026706 (categorie Genezers, overigen)
  – AGB-zorgverlenerscode: 94006998 (categorie Psychosociaal Zorgverlener)
  – Register Complementaire Gezondheidszorg RBCZ, licentienr. 170521R
  – KvK nummer 27370838
 • Stuur de facturen altijd in (en bewaar altijd een kopie voor jezelf). In een aantal gevallen is vergoeding ook mogelijk via de regeling sociale bijstand van de sociale dienst. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden. Ook werkenden kunnen hierop een beroep doen.
 • Je kunt ook voor vergoeding informeren bij de Arbodienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoeden (een deel van) de kosten. Dit betreft dan vooral klachten die met je werk te maken hebben. Coaching is dan bijv. gericht op stress- en burnoutpreventie, ondersteuning bij re-integratie of ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden.

Klachten
Mocht je niet tevreden zijn over een behandeling, dan adviseren wij je dat altijd te bespreken met de therapeut. We zoeken dan samen naar een passende oplossing. Louis Crijns en Ellen de Jong zijn beiden aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl) en vallen onder het tuchtrecht van de RBCZ (www.tcz.nu).

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. ElQuirin beschermt je privacy zo goed mogelijk. Je persoonlijke gegevens worden alleen gevraagd als deze van belang zijn voor je eigen behandeling. Alles wat tijdens de behandeling gezegd wordt blijft vanzelfsprekend tussen jou en de therapeut, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gevraagd en gegeven (bijvoorbeeld voor overleg met een andere behandelaar of huisarts). Je gegevens worden schriftelijk opgeslagen in je persoonlijke dossier. Na afloop van een behandeltraject worden alle gegevens volgens de wettelijke norm veilig opgeborgen en 15 jaar bewaard. Mocht je verdere vragen hebben over je privacy, stel die dan gerust. Of klik hier voor de volledige inhoud van de Privacy verklaring.