Kennismakingsgesprek

We bieden een kosteloos kennismakingsgesprek aan om samen met jou te onderzoeken of het ‘goed voelt’ om met elkaar te praten. In therapie en coaching vertel je over kwetsbare dingen die veiligheid en vertrouwen nodig hebben. Verder bespreken we natuurlijk wat je in therapie of coaching wilt bereiken en wat je ervan verwacht. We kijken ook of je bij ons op de juiste plek bent, of dat we je beter kunnen doorverwijzen. Dit gesprek duurt ongeveer een uur.

Consulten

Het aantal consulten en de frequentie ervan is afhankelijk van je vraag en het verloop van het traject. Een consult (sessie) duurt 90 minuten.

Bij verhindering is het belangrijk dit uiterlijk 24 uur tevoren te laten weten. Als je te laat afmeldt mag de therapeut de gereserveerde tijd bij je in rekening brengen.

Talen

Ellen en Louis beheersen beiden de Engelse taal op een goed niveau. Louis spreekt ook vloeiend Duits.

Tarieven

Voor therapie, coaching en supervisie hanteren we een tarief van € 100,00. Je ontvangt van ons een factuur in pdf-formaat die je zelf aan ons voldoet en die je voor declaratie kunt opsturen naar je verzekeraar. Therapie is vrijgesteld van BTW.

Vergoedingen & tips

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden Integratieve Psychotherapie (behandelcode 24511) en Hypnotherapie (behandelcode: 24501). De vergoeding is afhankelijk van het door jou gekozen aanvullende pakket. Informeer voor het nagaan van de exacte vergoeding bij je verzekeraar. Kijk op de volgende websites van de beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten of je ziektekostenverzekeraar de kosten voor het consult vergoedt:

Zorgverzekering – NVPA  (NVPA voor Ellen)

of in de Zorgwijzer:

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie#vergoedingen

In een aantal gevallen is vergoeding ook mogelijk via de regeling sociale bijstand van de sociale dienst. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden. Ook werkenden kunnen hierop een beroep doen.

Je kunt ook informeren bij de Arbodienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoedt (een deel van) de kosten. Dit betreft dan vooral klachten die met je werk te maken hebben. Coaching is dan bijv. gericht op stress- en burnoutpreventie, ondersteuning bij re-integratie of ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden.

Klachten

Als therapeuten houden we ons aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Mocht je niet tevreden zijn over een behandeling, dan adviseren wij je dat altijd eerst te bespreken met de therapeut. We zoeken dan samen naar een passende oplossing. Louis en Ellen zijn beiden aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl) en vallen onder het tuchtrecht van de RBCZ (www.tcz.nu). Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van NVPA (Een klacht indienen – NVPA) of op de website van NBVH (Klacht over een therapeut – NBVH (hypnotherapie.nl).

Privacy

ElQuirin beschermt je privacy zo goed mogelijk, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018) is van kracht. Je persoonlijke gegevens worden alleen gevraagd als deze van belang zijn voor je eigen behandeling. Alles wat tijdens de behandeling gezegd wordt blijft vanzelfsprekend tussen jou en de therapeut, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld voor overleg met een andere behandelaar of huisarts). Je gegevens worden schriftelijk (niet digitaal) opgeslagen in je persoonlijke dossier. Na afloop van een behandeltraject worden alle gegevens volgens de wettelijke norm veilig opgeborgen en 20 jaar bewaard. Mocht je verdere vragen hebben over je privacy, stel die dan gerust. Of klik hier voor de inhoud van de volledige privacy verklaring.

Contact opnemen?


    Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden en de Privacy verklaring.

    Neem contact met ons op.

    Heb je ergens vragen over of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op!